Islamske Teme

121 situacija u kojima se dova prima

Podijeli s drugima!

Dova je oružje vjernika i njihova veza sa Uzvišenim Allahom. Allah, dž.š., je u samom Kur’anu obećao vjernicima da će im primiti njihove dove: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi dovitelja kad Mi dovi. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. (El-Bekare, 186)

O tome se govori i u hadisima Allahovog poslanika, s.a.v.s. Tako stoji u jednom hadisu: Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: Neće se prestati uslišavati dova (Allahovog) roba, izuzev ako dovi za grijeh ili kidanje rodbinskih veza. (Bilježe ga Muslim, Ibn Hibban, Bejheki i dr.

Dove na arapskom i bosanskom.

U vjerovjesničkim hadisima su i pojašnjeni načini primanja dove. Tako Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., kazao: Dova (Allahovog) roba muslimana se prima na samo jedan od tri načina, izuzev ako dovi za grijeh ili kidanje rodbinskih veza: Ili će mu biti uslišano ono za što je dovio, ili će mu se dova sačuvati za ahiret ili će mu se otkloniti zlo srazmjerno toj dovi. (Bilježi ga Taberani)

Dakle, svaka iskrena dova vjernika se prima, posebno u sljedećim situacijama i stanjima:

Lejletu-l-Kadr,
Lejletu-l-Berat,
Lejletu-r-Regaib,
Lejletu-l-Miradž,
Noć uoči Ramazanskog bajrama,
Noć uoči Kurban-bajrama,
Noć uoči Tervijje (8. zu-l-hidždžeta),
Noć uoči Arefata,
Noć uoči Ramazana,
Prva noć redžeba,
Noć uoči petka (džume),
Noć uoči ponedjeljka,
Zadnjih 10 noći ramazana
Prvih 10 noći zu-l-hidždžeta,
Prvih 10 noći muharrema,
U noći,
U zadnjoj trećini noći,
U noćima muharrema,
U noćima redžeba,
U noćima šabana,
U noćima ramazana,
U noćima zu-l-kadeta,
U noćima zu-l-hidždžeta,
U danima muharrema,
U danima redžeba,
U danima šabana,
U danima ramazana,
U danima zu-l-kadeta,
U danima zu-l-hidžeta,
U vrijeme sehura, tj. zadnja šestina noći tokom posta,
U vrijeme iftara,
Dova mutekifa (osobe koja boravi u džamiji, pa makar na tren), posebno mutekifa zadnjih 10 ramazanskih dana,
Dova zakira (onoga ko mnogo spominje Allaha),
Dova hafiza Kur’ana,
Dova osobe koja prouči hatmu,
Dova ljudi koji su se sakupili, pa jedan uči dovu, dok ostali aminaju
Kada se ljudi skupe da spominju Allaha-da zikre u džamiji ili negdje drugdje,
Za vrijeme predavanja u džamiji ili negdje drugdje,
Nakon namaza,
Nakon pet dnevnih namaza,
Nakon nafile namaza (teravih-namaz, duha-namaz, lejl-namaz, istihare-namaz, hadždže-namaz, tesbih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, namaz nakon abdesta, namaz radi nekog straha, namaz pri povratku sa puta, namaz za pokajanje, kusuf-namaz, namaz za kišu),
Pri boravku u džamiji između dva namaza,
Pri čekanju ezana u džamiji,
Između ezana i ikameta,
Tokom ezana,
Tokom ikameta,
Nakon ezana,
Nakon ikameta,
Tokom dana džume,
Tokom Fatihe,
Tokom izgovora Amin nakon Fatihe,
Na rukuu,
Nakon dizanja sa rukua,
Na sedždi,
Između dvije sedžde,
Na tešehhudu (sjedenju) iza salavata, a prije selama,
Tokom padanja kiše,
Tokom džihada,
Dova za drugog brata muslimana, pogotovo u njegovom odsustvu,
Dova pri plakanju iz bogobojaznosti,
Tokom pijenja vode Zemzem,
Dova postača,
Dova putnika (musafira),
Dova mazluma (kome je nanešena nepravda),
Dova unesrećenika (davljenika, dužnika, bankrotera, siromaha i dr.),
Dova evlije (dobrog čovjeka),
Dova pravednika,
Dova pravednog vladara,
Dova učenjaka,
Dova pobožnjaka,
Dova starije pobožne osobe,
Dova samrtnika,
Dova roditelja za dijete,
Dova djeteta za roditelje,
Dova onoga kome je učinjeno dobro dobročinitelju,
Dova dobročinitelja,
Dova hadžije,
Dova mutemira (koji obavlja umru),
Dova pri ukopu mejta (umrlog),
Pri posjeti muslimanskih mezarja,
U osami (npr. u kući i u drugim zatvorenim prostorima, u šumi, na planini, u pustoši, u polju, na proplanku i na drugim otvorenom prostorima),
Pri kukurikanju pijetla,
Pri čekanju izlaska sunca,
Nakon klanjanog duha-namaza (jutarnjeg namaza)
Pri izlasku sunca,
Pri zenitu (kada je sunce na pola neba),
Pri zalasku sunca,
Pri buđenju,
Pri polasku na spavanje,
Pri buđenju iz sna tokom noći,
Dova bolesnika,
Dova kod bolesnika,
U Poslanikovoj džamiji,
U Revdi,
Kod Poslanikovog kabura,
U mezarju Bekiji,
Dova na hadždžu općenito, te sljedećim mjestima u Mekki specifično:
Na ulasku harem Mekke,
U Mekki kada se ugleda Kaba,
Na ulasku u harem Kabe,
U Kabi,
U Metafu (prostoru tavafu),
Kod Crnog kamena (Hadžeri-esveda),
Kod Rukn Jemanija (Jemenskog ćoška),
Kod Rukn Irakija (Iračkog ćoška,
Kod Rukn Šamija (Šamskog ćoška)
Kod Multezema (prostor između Crnog kamena i vrata Kabe),
Kod Atabe (praga kabenskih vrata)
Ispod Mizaba (Kabinog oluka),
Kod Hatima,
Kod Zemzem-vode,
Iza Mekami-Ibrahima (Stopa Ibrahimovih),
Na Safi,
Na Mervi,
U Mes’a (prostoru saja),
Na Mini, posebno u džamiji Hajf,
Na Arefatu, posebno u džamiji/dolini Nemire i Džebelu Rahmetu (Brdu milosti),
Na Muzdelifi, posebno na brdu Kuzeh (Meš’ari-Haramu) i u džamiji Meš’ari-Haram.
Kod džemreta (Velikog, srednjeg i malog) na Mini,
U dolini Ebtah, između Mine i Mekke,
Kod Sidre (drvo lotosa/lopoča koje se nekada nalazilo na Arefatu).

Autor: Jusuf Džafić

Izvor
islam.ba

Povezani Članci

Back to top button