Islamske TemePitanja i odgovori

KAKO IZBJEĆI GRIJEŠENJE

Podijeli s drugima

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka. Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, azze ve džell, da nas uputi na pravi put, da nam omili činjenje dobrih djela, a da nam pomogne da zamrzimo loša djela.

Od toga (izbjegavanje griješenja, op) jeste da se čovjek bori sa samim sobom, i da spriječi uticaj strasti, da čvrsto odluči ostaviti griješenjeda čini dobra djela, posebno nafilu (nakon farzova, op), druženje sa dobrima, sa onima koji su pobožni, koji su od koristi i slamu i muslimanima, i da se kloni grješnika i onih koji su daleko od Allahove vjere.

Kaže Allah azze ve dželle:

“Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i rđavo djelo koje je učinio poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na sebe podsjeća i Allah je blag prema svojim robovima.” (Sura, Ali-lmran, ajet 30)

Iz knjige “Allahove zabrane”

Putvjernika

Povezani Članci

Back to top button